Цени

Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници лесно можете да контролирате в електронния вариант на текста с функцията. www.wordcounter от менюто Тools на Microsoft Word.
вид услуги:
превод
1. стандартна – 12,00 лв 
легализация
Цената за легализация и заверки се образува от:
1. вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
2. броя на необходимите заверки;
3. стойността на куриерската услуга;
Отстъпки и преференции
Преференциална оферта за постоянни клиенти, Отстъпки за количество
На вниманието на корпоративните клиенти предлагаме договорно фирмено обслужване, Договорното фирмено обслужване ви гарантира преференциална оферта за цената на 1 преводна машинописна страница, както и отстъпки за количество независимо от езика и посоката на превода (от/на), както и сроковете за изпълнение на поръчката.
Отстъпки за количество:
5% – за количество над 20 страници
10% – за количество над 50 страници
Приемане на поръчки и доставка на изпълнени поръчки по е-мейл и факс.
Плащане:
На място в брой;
По банков път- IBAN: BG72FINV91501016413330   Първа инвестиционна банка АД

Ценоразпис за превод и легализация

В цената са включени държавни таксови марки, превод, куриерскa услуга
Документи на български граждани

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак

75,00 лв.

 

85,00

 

100,00 лв.

 

 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Адресна регистрация
 • Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)
 • Удостоверение за наследници (гражд. състояние)
 • Смъртен акт

75,00 лв.

85,00

100,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Свидетелство за съдимост

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

 • Пълномощно
 • Декларация

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

 • Уверения за специалност и други
 • Удостоверение за трудов стаж
 • Служебни бележки
 • Сертификати

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

 • Решения на съда

90,00 лв.

105,00 лв.

125,00 лв.

Документи на български граждани, които се заверяват в Нотариус, Министерство и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Дипломи за средно образование

90,00 лв

100,00 лв.

120,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Заглавна страница

90,00 лв

100,00 лв.

120,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Проложение

90,00 лв.

100,00 лв.

120,00 лв

 • Дипломи за квалификация

90,00 лв

100,00  лв.

120,00 лв

 • Академична справка

90,00 лв

100,00  лв.

120,00 лв

 • Уверения за студенти

90,00 лв

100,00  лв.

120,00 лв

Документи на български граждани, които се заверяват в съответните министерства или БНБ и легализация в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Извлечение от банкови сметки
 • Банкова референция

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Медицинско свидетелство (2 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Имунизационен паспорт (2,5 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Документи на данъчни служби (1 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Свидетелство за свето кръщение

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Адресна регистрация
 • Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)
 • Удостоверение за наследници (гражд. състояние)
 • Смъртен акт

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани, които се заверяват в Министерство на правосъдието и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Свидетелство за съдимост

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Пълномощно
 • Декларация

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Уверения за специалност и други
 • Удостоверение за трудов стаж
 • Служебни бележки
 • Сертификати

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Решения на съда

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани, които се заверяват в Нотариус, Министерство и легализират в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Дипломи за средно образование

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Заглавна страница

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Дипломи за висше образование- Проложение

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Дипломи за квалификация

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Академична справка

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Уверения за студенти

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Документи на чуждестранни граждани, които се заверяват в съответните министерства или БНБ и легализация в Консулски отдел

Вид документ

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

 • Извлечение от банкови сметки
 • Банкова референция

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Медицинско свидетелство (2 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Имунизационен паспорт (2,5 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Документи на данъчни служби (1 стр.)

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

 • Свидетелство за свето кръщение

70,00 лв.

80,00 лв.

90,00 лв.

Забележки:

 1. Посочените документи са оригинали.
 2. Тези документи се заверяват в съответните министерства или БНБ, превеждат се, след което се облепят със съответната стойност таксови марки и се легализират в Консулски отдел на Р България.
 3. Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30.00 лв.

Офиси

Изпратете Файл

 • Прикачи файл