Език и култура в превода

Език и култура в превода

Бизнес колеги се срещат в конферентната зала в офиса

Заглавието на този сборник от статии, спонсориран от Международната федерация на преводачите, очертава посока на изследване, която е от голям теоретичен и практически интерес. Езикът и културата очевидно са двата доминиращи фактора, които правят превода незаменим и най-сложен вид интелектуална дейност. Нашият свят е вавилон от езици и междуезиковата комуникация, тоест комуникацията между хора, говорещи различни езици, е невъзможна, освен ако езиковата бариера не бъде преодоляна по някакъв начин.

Така езикът, или по-скоро разликата в езиците, е raison d’être на превода. Ние превеждаме от един език на друг, за да направим междуезиковата комуникация възможна. Идеята за езиков трансфер се подразбира в самото име на феномена и дефиницията на процеса на превод обикновено се отнася до езика или езиците.

Културният фактор в превода също е неоспорим, макар и не толкова очевиден. Никаква комуникация не е възможна, освен ако съобщението, предадено чрез речеви изказвания (или текстове), не се разбира добре от комуникантите. Но това разбиране може да бъде постигнато само ако информацията, съдържаща се в езиковите единици, е допълнена от основни познания за фактите, посочени в съобщението. Хората, принадлежащи към една и съща езикова общност, са членове на определен тип култура.

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp