Апостил

Апостил означава заверка на документ в държавата, в която е издаден, с която се удостоверява, че същият е автентичен. Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г.  Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата, страна по конвенцията, където документът ще се представя.
Формата и съдържанието на апостила са задължителни за всички държави ,страни по Хагската конвенция.
В държавите, които са страни по Хагската конвенция, той се издава от различни институции. Aко имате издаден документ от чужда държава снабден с удостоверение „апостил”, е необходимо само да го преведете и можете да го използвате. Документите, които подлежат на легализация с Апостил, са съдебни документи (свидетелство за съдимост, решения и др.), общински документи (за гражданско състояние – акт за раждане, удостоверение за семейно положение, др.), нотариални актове и др.Ако документа не е заверен с  апостил, трябва освен да го преведете и да го легализирате в МВнР. В България компетентни органи, които поставят апостил върху българските публични актове са: Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.
Министерството на правосъд%�0ето удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите (публични актове по смисъла на чл. 1, букви “а”, “б” и “г” от конвенцията).
Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали актове (публични актове по смисъла на чл. 1, буква “б” от конвенцията) като:
документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините; различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии;
документите за образование, придобита квалификация и правоспособност; документи на НОИ, НСИ и др.;

Форма на„Apostille ”-

Според предписанията на Хагската конвенция всеки апостил има квадратна форма със страна най-малко 9 см. и трябва да съответства на образците, приложени към конвенцията. Задължителни реквизити на апостила са:

iconimage име на държавата, издаваща апостила;
имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила;
iconimage длъжност на лицата, подписали документа;
iconimage наименование и печат на учреждението, издало документа, удостоверен с апостила;
iconimage наименование на града, в който е поставен апостилът;
iconimage дата на поставяне на апостила;
iconimage име на органа, който поставя апостила;
iconimage номер на апостила;
iconimage печат на учреждението, поставило апостила;
iconimage подпис на длъжностното лице, поставило апостила ;

Екипът на  Специализирана Агенция „САСИТ БГ   дава безплатна информация по всички въпроси, свързани с легализацията на документи, издадени от България или от чужда държава. Бихте могли да ни улесните, ако преди разговора ни с Вас ни изпратите приложен файл, за да имаме нагледна база за извършване на консултацията.

Образец на Аpostille
Удостоверението има квадратна форма със страна най-малко 9 см.
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Държава: ……………………………….
Този публичен акт
2. е подписан от ………………………………………………………………….
3. в качеството му на ……………………………………………………………
4. и е поставен печат/марка …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Заверен
5. в ……………………………………….
6. На ……………………………………..
7. от ………………………………………………………………………………….
8. Под № …………………………………..

заверка на документи с апостил

 

 

Карта на страните, използващи апостил за легализиране на публични документи

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp