Заверки и легализация на документи

Заверки и легализация на документи

Агенция„ Сасит БГ“ извършва заверки на документи във всички държавни институции и посолства в Република България.
Заверка на документи е заверката на оригинала или нотариално завереното копие на документа в различни държавни институции и заверка на легализираните документи в консулски служби на чужди държави в Р България,  както и заверката на подписа на преводача в МВнР.
Заверката на документите в Дирекция „Консулски отношения“ на МВНР и в съответните български държавни учреждения и Консулски представителства на чужди държави в Република България гарантира признаването валидността на българските официални документи в чужбина.
За превод и заверка на документи от чужбина пред нотариус разполагаме с преводачи на място за всички официални езици. Агенция за преводи „ Сасит БГ“ работи само с преводачи, които имат потвърждение за владеене на език, издадено от Министерство на външните работи на Р. България.

Можете да проверите дали преводачът, извършил вашия превод, притежава потвърждение тук.

Предлагаме:

iconimage услугата превод и Легализация  и всички необходими куриерски услуги по заверки на българските документи в съответните инстанции;

iconimage заверки с Апостил в Дирекция „Консулски отношения“ и Министерство на правосъдието;

iconimageзаверки на официални документи във всички държавни институции и учреждения на  Република България;

iconimageЗаверяваме преведения и легализиран от Консулски отдел документ в Консулските представителства в  Република България на тези чужди държави, за които това е изискване;

iconimageОсигуряваме нотариално удостоверяване на копия на вашите документи ;

iconimageСнабдяваме документите ви с държавни таксови марки, в случаите, в които това се изисква  ;

Кои документи се налага  да бъдат заверявани?

iconimageакт за раждане;

iconimageакт за граждански брак;

iconimage удостоверение за семейно положение;

iconimage диплома;

iconimageприложение на диплома;

iconimageакадемична справка;

iconimage свидетелство за съдимост;

iconimage документи, издавани от съдилища;

iconimageнотариално заверени пълномощни и декларации;

Заверки на документи банкови референции и удостоверения;

Преводи Варна Превод и легализация на удостоверение за Смъртен акт
Преводи и Легализация на чуждестранен документ Варн

Заверки и легализация на документи

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp