Заверки

 

Заверки и легализация на документи

Агенция„ Сасит БГ“ извършва заверки на документи във всички държавни институции и посолства в Република България.

Заверка на документи е заверката на оригинала или нотариално завереното копие на документа в различни държавни институции и заверка на легализираните документи в консулски служби на чужди държави в Р България,  както и заверката на подписа на преводача в МВнР.

Заверката на документите в Дирекция „Консулски отношения“ на МВНР и в съответните български държавни учреждения и Консулски представителства на чужди държави в Република България гарантира признаването валидността на българските официални документи в чужбина.

Предлагаме:

 услугата превод и легализация  и всички необходими куриерски услуги по заверки на българските документи в съответните инстанции;

 заверки с Апостил в Дирекция „Консулски отношения“ и Министерство на правосъдието;

заверки на официални документи във всички държавни институции и учреждения на  Република България;

 Заверяваме преведения и легализиран от Консулски отдел документ в Консулските представителства в  Република България на тези чужди държави, за които това е изискване;

 Осигуряваме нотариално удостоверяване на копия на вашите документи ;

Снабдяваме документите ви с държавни таксови марки, в случаите, в които това се изисква  ;

Кои документи се налага  да бъдат заверявани?

акт за раждане;

акт за граждански брак;

 удостоверение за семейно положение;

 диплома;

  приложение на диплома;

  академична справка;

   свидетелство за съдимост;

   документи, издавани от съдилища;

    нотариално заверени пълномощни и декларации;

      банкови референции и удостоверения;

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл