Информация

Преди да предоставите документите за превод и легализация, трябва да се уверите, че са поставени всички необходими подписи и печати от издаващите институции,

По-долу са представени най-често срещаните документи за легализация и стъпките, които трябва да се предприемат за тяхната легализация.
За повече информация, можете да се свържете с нас за безплатна консултация.

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за раждане

 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Удостоверение за брак
 • дубликат (заверен от съответната общинска служба и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Удостоверение за семейно положение
 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Удостоверение за идентичност на имената
 • дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за висше образование

 • ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус
 • Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на образованието (5-6 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Приложение към диплома за висше образование
  ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА
 • Ксерокопие, заверено от нотариус
 • Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на образованието (5-6 работни дни);
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Академична справка
 • Оригинал с подпис на Декан и подпис на Ректор на съответния ВУЗ
 • Да се посочи обяснение за какво да послужи и за коя страна
 • Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР

СЪДЕБНИ ДОКУМЕНТИ, ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ НОТАРИУС

 • Свидетелство за съдимост
 • оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат и свеж подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина)
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на правосъдието
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Съдебно решение
  (за развод, за регистрация на дружество)
 • оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат, подпис име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар)
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на правосъдието
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Декларация от родител
 • оригинал или нотариално заверено копие на документа
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на правосъдието
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Пълномощно
 • оригинал или нотариално заверено копие на документа
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на правосъдието
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Нотариален акт
 • препис от съда – оригинал или нотариално заверено копие
 • печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на правосъдието
 • АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
  Медицинско свидетелство (за работа в чужбина)/ Имунизационен паспорт
 • оригинал с всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на здравеопазването
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
 • АПОСТИЛ на МВнР
  Документи, издадени от болници и поликлиники
 • оригинал
 • официален превод от заклет преводач на съответния език
 • заверка в Министерство на здравеопазването
 • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР
 • АПОСТИЛ на МВнР
 • ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

 • Удостоверение от търговския регистър
 • Удостоверение за актуално състояние на фирма/ Регистрация по БУЛСТАТ
  • oригинал
  • официален превод от заклет преводач на съответния език
  • заверка в Агенция по вписванията
  • легализация в сектор „Заверки и легализации” на Дирекция „Консулски тношения” към МВнР
  • АПОСТИЛ на МВнР

Офиси

Изпратете Файл

 • Прикачи файл