Качеството на правните речници: оценка

Качеството на правните речници: оценка

Съвременен бизнес екип

оценено качеството на различните двуезични правни речници между езиците на държавите-членки на Европейския съюз. За да направите това, първо ще бъдат направени някои общи бележки относно проблемите с превода на правната терминология. Въз основа на тези забележки критериите за надеждни двуезични речници ще бъдат формулирани в следващия раздел. И накрая, тези критерии ще бъдат приложени към наличните двуезични речници, съдържащи юридическия език, използван от една или повече държави-членки на ЕС. За да илюстрираме това, приложихме актуализирана библиография, включваща около 200 наскоро публикувани двуезични и многоезични правни речници в Европейския съюз.

Библиографията в приложението ще бъде доказателството за окончателното ни заключение, че повечето правни речници трябва да бъдат класифицирани като списък с думи, което тук означава, че те са със съмнително качество. Към днешна дата малко правни речници са се опитали да отговорят на нашите критерии. Речниците, които се основават на сравнително правно изследване, от друга страна, предлагат предимства, които ги правят полезни за професионални преводачи.

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp