Легализация

Специализирана Агенция „САСИТ БГ“ предлага легализация  и превод на  документи,  за  да бъде годен за ползване в държавата, за която ви трябва
Всички наши  преводачи са  легитимирани в „Консулски отношения“,  Дирекция „Заверки и легализации“ на  МВнР
Легализацията на документи се различава от официалния /лицензирания/ превод.
Легализацията на документи  удостоверява  автентичността на даден документ от издаващата държава, чрез полагане на Апостил (Apostille) в  Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката , върху заверените документи, издадени в Р България.
Наше професионално задължение е:
• Правилното оформяне на преведения документ за легализация на наша бланка, с подписа на преводача и печата на Агенцията ;
•  Поставяне на таксови марки и доставянето на документа  в Консулски отдел и обратно в нашия офис  ;
• специална отстъпка от 10% от тарифните цени  за всички преводи (стандартна поръчка)  /в подкрепа на кампания „Намали”/;  безплатна консултация при легализация ;
За удобство на нашите клиенти:
• Използвайте   нашата форма за заявка;
• Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени. Ние ще ви отговорим веднага, без това да Ви ангажира да станете наш клиент;
• Новата система представлява електронна обработка и контрол на документите. Тя ще предоставя възможност за проверка на заверените с „Apostille ” документи;
•Проверката може да се осъществи посредством тринадесет цифрен идентификационен номер, който ще фигурира върху стикера;

Интернет адресът за проверка – /натиснете тук за Проверка  /

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл