Лицензиран превод

Агенция САСИТ БГ e лицензирана  и оторизирана  от Консулски отдел на МВнР за извършване на официални преводи.
Официалният  превод се отпечатва на фирмена бланка на Агенцията със заверка и подпис на оторизиран преводач и печат на агенцията, оформен според изискванията на Консулски отдел. Той може да се използва във всички институции в България и в чужбина.
За  документи, които ще се използват в чужбина е необходима и легализация.
Ако Ви е необходим превод на Ваша диплома в чужбина, за да гарантира държавата за верността на превода, е необходимо тя да бъде заверена при нотариус.
Министерството на образованието удостоверява истинността на подписите върху документа със своя заверка,  след като документът бъде преведен от лицензирана агенция за преводи. Този превод е признат в много инстанции у нас и в чужбина, но той не е легализиран превод.

 

Translate this site:

From English into

 

(powered by Google)

 

Translate text or any other website:

From:

Into:

(translated by Google)

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл