Медицински преводи

Медицински преводи от „САСИТ БГ“ -гр. Варна

Медицинските преводи обхващат цялостната документация по проведено лечение (епикризи, диагнози, изследвания, рецепти, консултации и др.), преместване на пациент в друга болница,  превод на информационни листи на лекарства, лабораторни изследвания за пускане на лекарства на пазара и др., превод на медицински софтуер ( инструкции за употреба на медицинска апаратура,( медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията, онлайн системи за отчитане прогреса на тестови лекарства и др.), инструкции за експлоатация на стоматологично оборудване, учебна литература по медицина, както и разбира се общи документи като амбулаторен лист,направления, медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, ТЕЛК, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временнанетрудоспособност; болнични листи и др.
Документите в областта на фармацията и здравеопазването, имат специфична терминология и множество съкращения. В голяма част от тях се вписва и ръкописен текст, който не винаги е четлив. Оформлението им често е под формата на бланка, етикет. Екипът ни от специалисти познава характеристиките на този вид текст, при необходимост се консултира с лицето, издало документа, използва медицински речници и постоянно обновява знанията си в отговор на настъпващите промени в медицината. По този начин гарантираме „хирургическа прецизност” и „хипократова отговорност” на превода.
Обикновено медицинските документи се превеждат от/на английски и немски език. Понякога обаче се налага превод от/на френски, испански, италиански, гръцки, руски и турски език.
Епикризите се възлагат на преводачи с медицинско образование с цел постигане на високо качество на превода. Гарантираме Ви професионално отношение и отговорност, които се превръщат в наша мисия.

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл