Писмени преводи

Специализирана Агенция за преводи „САСИТ БГ“ гр. Варна предлага писмени  и устни преводи, и легализация на повече от 30 езика. Няма ограничения във вида и сложността на текста за превод. Извършваме писмени преводи на следните видове официални документи за страната и чужбина:

iconimage  Лични документи  

 • Общински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
 • Документи за образователен статус (дипломи, академични справки, удостоверения, уверения);
 • Съдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
 • Договори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
 • Документи за трудов стаж (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки)
 • Медицински документи (удостоверения, справки, епикризи);
 • Банкови документи (банкови референции и др.)
 • Документи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
 • Църковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);

iconimage Фирмени документи  

 • Учредителни актове, дружествени договори и устави, търговски договори, бизнес кореспонденция, апостили и документи от всякакъв вид;
 • Счетоводни документи, фактури и др.;
 • Митнически декларации и др. митнически документи;
 • Командировъчни заповеди;
 • Пълномощни и декларации;
 • Решения за вписване в БТПП;
 • Сертификати за качество;
 • Удостоверения за патент;
 • Лицензи;
 • Банкови референции;
 • Регистрационни талони на автомобили;

iconimage Текстове  

 • Специализирани текстове  в различни области: медицина, фармация,право,информационни технологии и.
 • Художествени текстове;
 • Техническа документация;
 • Търговска документация-факсове, декларации, удостоверения за актуално състояние .;
 • Водене на фирмена и лична кореспонденция при гарантирана конфиденциалност;
 • Превод на уеб сайтове ;
 • Превод на семинари ;

iconimage   Eзици:

 • Английски
 • Арабски
 • Гръцки
 • Датски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Норвежки
 • Полски
 • Португалски
 • Румънски
 • Руски
 • Словашки Словенски
 • Сръбски
 • Турски
 • Унгарски
 • Украински
 • Фарси
 • Френски
 • Холандски
 • Хърватски
 • Чешки
 • Шведски

всички останали световни езици

 

Офиси

Изпратете Файл

 • Прикачи файл