Преводи

преводи варна – Агенция за преводи „САСИТ.БГ“ предлагаписмени преводи и Легализация,на повече от 30 езика. Няма ограничения във вида и сложността на текста за превод. Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.  При необходимост е възможна консултация с външни експерти в съответната област по съответната тематика на текста.
Разполагаме със софтуер за компютърно подпомаган превод  подпомагащ писмения превод, като по този начин гарантираме максимална прецизност при употреба на терминологията при специализираните текстове.
Писмени преводи на следните видове официални документи за страната и чужбина:

Лични документи 

 • Преводи ВарнаОбщински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
 • Преводи ВарнаДокументи за образователен статус (дипломи, академични справки, удостоверения, уверения);
 • Преводи ВарнаСъдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
 • превод и легализация варнаДоговори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
 • превод и легализация варнаДокументи за трудов стаж (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки)
 • превод и легализация варна Документи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
 • iconimageЦърковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);

Фирмени документи 

 • iconimage Учредителни актове, дружествени договори и устави, търговски договори, бизнес кореспонденция, апостили и документи от всякакъв вид;
 • iconimageСчетоводни документи, фактури и др.;
 • iconimageФинансови преводи- от обикновени удостоверения от НАП до финансови отчети и одиторски доклади, счетоводна политика и баланси;
 • iconimage Митнически декларации и др. митнически документи;
 • iconimage Командировъчни заповеди
 • iconimageПълномощни и декларации;
 • iconimageРешения за вписване в БТПП;
 • iconimage Сертификати за качество;
 • iconimageУдостоверения за патент;
 • iconimageЛицензи;
 • iconimageБанкови референции;
 • превод варнаРегистрационни талони на автомобили;

Специализирани текстове 

Специализирани текстове  в различни области: медицина, технически преводи, фармация,право,информационни технологии и др.

iconimage Медицински документи, които превеждаме:
превод варна медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията;
превод варнаброшури за представяне на медицински продукти;
превод и легализация варнаопаковки, етикети, инструкции за употреба, листовки, продуктови ръководства;
превод и легализация варнаамбулаторен лист, медицинско направление, рецептурна        бланка, рецептурна книжка, направление за хоспитализация, имунизационен паспорт;
iconimageмедицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временна нетрудоспособност;
превод и легализация варнапреводи на уеб сайтове

 

Преводи и Легализация Варна -Translations - Übersetzungen - Переводы

https://g.page/prevodisasitbulgaria?gm

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp