Преводи и Легализация на Академична справка

Преводи и Легализация на Академична справка

Академичните справки се издават от различни учебни учреждения на средно, професионално и висше образование.
Преводът и легализацията на академична справка от университет обикновено се изисква при кандидатстване в чуждестранни университети,   при прехвърляне на студент от едно учебно заведение в друго, или при липса на издадена диплома за висше образование. В някои случаи учебното заведение, в което кандидатствате, може да изисква справката само с превод, без да е нужна легализация.
Поради тяхната важност, дейността е   препоръчително да се възложи на професионални изпълнители, които са тясно специализирани в областта и с нужното ниво на опит.

Превод на академичната справка се извършва от заклет преводач, поставят се подпис на преводача и печат на „САСИТ.БГ“ -гр. Варна  като лицензирана Агенция. Академичната справка ще бъде направена и съобразно изискванията на МОН.
За да бъде легализирана една академична справка, тя трябва да е в оригинал.  Академичната справка трябва да има подпис на декан и ректор на университета, както и да са посочени имената на различните преподаватели. Изключение от горното е Софийски университет – издадените от там справки следва да са подписани от Началник „Отдел студенти”.
 При легализация на академична справка е  препоръчително да се прави заверка с Апостил, а не само заверка в Министерство на външните работи, тъй като въпреки подписаните спогодби между България и редица страни, има много случаи, в които документи без Апостил не се признават в чужбина.

Процедура  по превод и легализация:

Преводи и Легализация Варна Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът.
Преводи и Легализация Варна Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция.
Преводи и Легализация Варна Трябва да бъде описана системата на оценяване в България.
Преводи и Легализация Варна Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
Преводи и Легализация Варна Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Сроковете са три – обикновена, бърза и експресна услуга.
Преводи и Легализация Варна Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна услуга .

Важно! Да има свързващи печати на всяка страница.

 КРАЕН ПРОДУКТ ОТ „САСИТ.БГ“  :

Ще получите своята оригинална академична справка плюс едно нотариално заверено нейно копие, скачено с професионален превод на съответния език. Ще има всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.

Цена за превод и легализация на академична справка-виж  ценоразписа на „САСИТ.БГ“

Преводи и Легализация на Академична справка

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp