Преводи и Легализация на документи

Have additional questions? Contact one of our agents!

Phone: +359 87 7034306 Email: sasitbg@gmail.com Contact us “

Категории услуги

Преводи и Легализация на документи

Преводи и Легализация на документи  представлява удостоверяване автентичността на даден документ от издаващата държава, чрез полагане на Апостил (Apostille) в  Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката , върху заверените документи, издадени в Р България.  Прави се , за да бъдат  признати тези документи от институциите на друга държава.

Превод и легализация на фирмени документи

Системите за управление на обучението в предприятията (LMS) изминаха дълъг път от началото на ерата на Flash, отчасти поради повишената сложност на изискванията и очакванията на клиентите за обучение.

Легализацията на фирмен документ е гаранция пред държавните органи на чужда държава или пред държавните органи на България за коректния му превод.

САСИТ. БГ“  предоставя услугата превод и легализация на фирмени документи за всички свои по-малки и по-големи, международни и български клиенти – компании от разнообразни индустрии с различни нужди. Извършва превод от английски и италиански на български на   документи – разрешения, регистрации на дружества и национални закони, засягащи финансови операции. Освен превод, предоставя он-лайн услуги за финансови операции и услугата Легализация.

Преводът на Вашите документи ще бъде извършен от заклети преводачи и вътрешни редактори, специалисти в юридическите преводи, което осигурява прецизност в превода на специфичната терминология. Компетенциите и опитът на преводачите надхвърля превода на пълномощни, актуални състояния, удостоверения за данъчни задължения, договори, устави.

Специалистите за преводни технологии, които владеят разнообразие от програми за обработка на данни, ще се погрижат за коректното форматиране.

А проектният мениджър, който отговаря за Вашия проект ще подготви Вашите документи във вида, необходим за представяне пред съответните институции, осигурявайки навременното им легализиране.

Легализация на български документи

Двустранни договори за освобождаване от легализация

Австрия, Алжир, Азербайджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Гърция, Италия, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сирийска Арабска Република, Сърбия (Договорът с бивша ФНР Югославия се прилага и за държавите Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска) Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, (Правоприемник по договора е и Словакия).

Преводи и Легализация на документи  представлява удостоверяване автентичността на даден документ от издаващата държава, чрез полагане на Апостил (Apostille) в  Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката , върху заверените документи, издадени в Р България.  Прави се , за да бъдат  признати тези документи от институциите на друга държава.

–Правилното оформяне на преведения документ за легализация на наша бланка, с подписа на преводача и печата на Агенцията ;

–Поставяне на таксови марки и доставянето на документа в Консулски отдел и обратно в нашия офис  ;

–специална отстъпка от 10% от тарифните цени за всички преводи (стандартна поръчка) /в подкрепа на кампания „Намали”/;  безплатна консултация при легализация ;

Тук сме, за да подмогнем всяка ваша бизнес нужда!
Call Now
× WhatsApp