Преводи и Легализация на чуждестранен документ Варна

Превод  и Легализация на чуждестранен документ Варна

При оформянето на документи от България за чужбина и от чужбина за България обикновено се изисква те да бъдат придружени от т. нар. официален превод, който в определени случаи се налага да бъде легализиран. Такъв превод може да бъде извършен само от упълномощена от МВнР фирма.

Превод и легализация на документи – що е то?

Легализацията е процедура, след извършването на която можете да използвате документа, издаден от органите на една държава, пред тези на друга. За да може да бъде легализиран един документ, то той трябва да:

 

Преводи Варна Бъде оформен според изискванията за легализация в държавата, която го издава;

Преводи Варна Да е преведен от заклет преводач на езика на държавата, в която той ще се използва, освен ако не е многоезичен бланков документ;

Преводи Варна Подписът на преводача да се завери в Консулски отдел на МВнР.

Преводи ВарнаЗа да се легализира един чуждестранен документ, е необходимо:

Преводи Варна Да носи необходимите печати и заверки съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Преводи Варна Преводът да е извършен от преводач (преводаческа агенция) и преводачът да удостовери превода на документа и подписа си пред нотариуса.

 

Тези  стъпки са различни, в зависимост от това коя държава е издала документа и в коя държава ще се използва. Оформлението и съответно легализацията на документа зависи от това дали държавата, откъдето идва документът или за която е предназначен е държава-страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага (Хагска конвенция) или е държава, с която България е подписала договор за правна помощ.

Легализация на чужди документи в България

За да използвате в България документ, който е издаден в чужбина, той трябва да бъде оформен по надлежния ред, т.е. да има Апостил, поставен от органа на съответната държава. Документът, заедно с Апостила, се превеждат от заклет преводач в България, чийто подпис също се заверява от Консулски отдел на МВнР.

Легализация на документи издадени от държави, с които България има подписани договори за правна помощ.

Има страни, с които България е договорила облекчена  процедура за легализация на документи. В този случай правилата за легализация се определят от съответните договори за правна помощ. Когато е сключен такъв договор, дори и между страни-членки на Хагската конвенция, той се прилага с предимство пред нея. Така например при легализация на документи, предназначени за или произхождащи от Русия, Сърбия, Македония, Франция, с които имаме сключени договори за правна помощ, не е необходимо поставянето на Апостил. За документи издадени от тези страни е достатъчно да са публични документи и в оригинал, те не се нуждаят от допълнителни заверки. Аналогично и на документите, издадени от България и представени в тези държави също не е необходимо да се поставят допълнителни заверки и Апостил. Тук може да видите държавите, с които България има сключени договори за правна помощ. За тези държави е достатъчно документите ви да бъдат преведени от заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от Консулски отдел на МВнР.

Ние предлагаме услуга легализация, поръчвайки я лесно и бързо ще подготвим, оформим и преведем документите ви от и за чужбина. Нашите мениджъри проекти ще ви предоставят цялата нужна информация за етапите на легализация. Свържете се с нас сега и ние ще ви дадем най-добрата оферта за превод и легализация на вашите учебни, фирмени и/или лични документи.

В зависимост от бързината на изпълнение на поръчката, легализацията се дели на три вида: бавна, бърза и експресна. Съответно, държавната такса за заверка е с различна стойност.

 

Разграничават се три категории легализации на чуждестранни документи.

 

Чуждестранни документи от държави с които Р. България има сключен договор за правна помощ. За тях не се изисква наличието на Апостил

Списък на държавите: От Европа (по азбучен ред) – Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия, Черна Гора и Чехия.

Апостилът е само формата, чрез която това става за страните членки на Хагската конвенция. За останалите има червени ленти, заверка в акредитираните посолства и т.н. Така става възможно документите, издадени от упълномощените власти в една страна, да се използват безпрепятствено в друга.

 

Етапи

 

Процесът на превод и легализация се състои от няколко етапа:

Преводи Варна заверка (или поставяне на апостил) във ведомството, издало документа. Това може да са областните администрации, различни служби и министерства – примерно диплома за средно или висше образование трябва да заверите в Националния център за информация и документация (НАЦИД), подведомствен на МОН;

Преводи Варнапревод на документа от лицензиран (заклет) преводач;

Преводи Варназаверка от Консулския отдел на Министерството на външните работи.

Понякога легализацията на документи, издадени у нас, може да не включва и трите етапа – зависи от изискванията на държавата, в която ще ги използвате. Зависи също от това, дали тя членува в Хагската конвенция, дали има двустранен договор за правна помощ с България, или за нея не е валидно нито едно от двете. Нормативно процедурата се урежда от „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“ в сила от 1 март 2018 г.

 

Важни моменти при подготовка и извършване на превод и легализация на документи

 

Всеки от етапите на легализацията на документите си има свои специфики и правила, които е добре да следвате стриктно. Така преди каквото и да е заверяване, трябва да огледате внимателно налични ли са всички атрибути на оригинала – подписи, ваши и на издаващата институция, дати, печати, имена. Трябва да е видно дали става дума за ксерокопие с нотариална заверка или за дубликат.

Необходим ви е задължително заклет преводач, защото такова е законовото изискване. Ако подписът върху превода не е на специалист, вписан в листата на Консулския отдел на Външно министерство, не можете да получите заверка.

МВнР ще извърши заверяването само ако всички изисквания, за които вече стана дума, са спазени.

Преводите и легализацията на документи отнема време – различно според различните типове документи и ведомства, затова не чакайте последните седмици преди крайния срок.

 

Превод и легализация на документи, издадени в чужбина.

 

От Азия: Азербайджан, Армения, Виетнам, КНДР, Грузия, Монголия и Узбекистан.

От Северна Америка: Куба

Легализацията на документи от тези държави е най-лесно осъществима. Единственото изискване е документите да са представени в оригинал, заверени със „свеж печат“ и подпис. Важно е да се отбележи, че документите трябва да са издадени от държавни институции, официални органи или заверени от нотариус в съответната страна. Например, не може да се легализира документ издаден от частно дружество, освен ако не е Учебно или Здравно заведение.

Чуждестранни документи от държави подписали Хагската Конвенция от 1961 г. Изисква се наличието на Апостил.

Апостилът се поставя само и единствено от държавата издател на документа, която обикновено е поделение на Външно Министерство, Районен или Окръжен Съд, Областно управление и т.н. Например: ако документът е съставен и издаден в САЩ, щат Илинойс, той трябва да съдържа Апостил от съответния щат – Илинойс. Не е възможно и няма практика за набавянето с Апостил от друга държава, Посолството на съответната държава или по друг начин. Не подлежат на легализация документи изпратени по факс, и-мейл или обикновенни копия. Заверяват се единствено оригинални документи отговарящи на съответните изисквания за легализация.

Чуждестранни документи от държави извън Хагската Конвенция. Това са всички останали държави с който Р. България няма сключен договор за правна помощ и които не издават Апостил.

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата процедура — да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което — удостоверени от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея (най-близката съседна държава в която Р. България има Консулска служба).

Например: Канада е държава която не издава Апостил и с която нямаме договор за правна помощ. За да се признае канадски документ в България е необходимо да бъде заверен от Министерство на Външните Работи на Канада и Консулството на Р. България в Канада. (образец на канадски документ).

 

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

 

Преводи и Легализация на чуждестранен документ Варна

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp