Писмени преводи

Писмен превод и легализация на документи във Варна.

Преводи Варна “ Преводи и Легализация на документи„САСИТ БГ“ -гр. Варна предлага писмени преводи на повече от 30 езика. Няма ограничения във вида и сложността на текста за превод. Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.  При необходимост е възможна консултация с външни експерти в съответната област по съответната тематика на текста.

Разполагаме със софтуер за компютърно подпомаган превод  подпомагащ писмения превод, като по този начин гарантираме максимална прецизност при употреба на терминологията при специализираните текстове.

Писмени преводи на следните видове официални документи за страната и чужбина:

Преводи ВарнаЛични документи 

iconimageОбщински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
iconimageДокументи за образователен статус (дипломи, академични справки, удостоверения, уверения);
iconimageСъдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
iconimageДоговори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
iconimageДокументи за трудов стаж (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки)
iconimageДокументи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
iconimageЦърковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);

iconimageФирмени документи 

iconimageУчредителни актове, дружествени договори и устави, търговски договори, бизнес кореспонденция, апостили и документи от всякакъв вид;
iconimageСчетоводни документи, фактури и др.;
iconimageФинансови преводи- от обикновени удостоверения от НАП до финансови отчети и одиторски доклади, счетоводна политика и баланси;
iconimageМитнически декларации и др. митнически документи;
iconimageКомандировъчни заповеди;
iconimageПълномощни и декларации;
iconimageРешения за вписване в БТПП;
iconimageСертификати за качество;
iconimageУдостоверения за патент;
iconimageЛицензи;
iconimageБанкови референции;
iconimageРегистрационни талони на автомобили;

iconimageСпециализирани текстове 

Специализирани текстове  в различни области: медицина, технически преводи, фармация,право,информационни технологии и др.

iconimageМедицински документи, които превеждаме:
iconimage медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията;
iconimage брошури за представяне на медицински продукти;
iconimage опаковки, етикети, инструкции за употреба, листовки, продуктови ръководства;
iconimage амбулаторен лист, медицинско направление, рецептурна        бланка, рецептурна книжка, направление за хоспитализация, имунизационен паспорт;
iconimage медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временна нетрудоспособност;
iconimage епикриза, лабораторни резултати, резултати от образно изследване, анамнеза, болничен доклад и др.
Епикризите се възлагат на преводачи с медицинско образование с цел постигане на високо качество на превода. Гарантираме Ви професионално отношение и отговорност, които се превръщат в наша мисия.
Техническа документациямаксимално точен и терминологично издържан   превод .
Търговска документация-факсове, декларации, удостоверения за актуално състояние .;
Водене на фирмена и лична кореспонденция при гарантирана конфиденциалност;
Превод на уеб сайтове , Превод на семинари , Превод на художествени текстове ;

 езици:

Преводи Варна  Английски
Устни преводиФренски
iconimageИспански
iconimageИталиански
iconimageХърватски
iconimageМакедонски
iconimageЧешки
iconimageУнгарски
iconimageПолски
iconimageТурски
Устни преводиРуски
iconimageНемски
УСТНИ ПРЕВОДИПортугалски
Устни преводиСръбски
iconimageСловенски
iconimageАлбански
Устни преводиСловашки
УСТНИ ПРЕВОДИРумънски
iconimageГръцки
Устни преводиБългарски

 

устни и писмени преводи варна

устни и писмени преводи варна

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp