fbpx

Превод на диплома се налага в случаите, когато се изисква потвърждаване на личната квалификация на специалист при изучаване на определени предмети и ниво на получените знания.  Най-често преобразуване на дипломата и всички придобити в процеса на изучаване материали са необходими при пътувания в чужбина за продължаване на обучението или за устройство на работа.

Легализация на Диплома за висше образование с Апостил. За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изисквания към документа: За легализация на Диплома за висше образование, издадена в България, на дипломата трябва да са поставени всичките необходими подписи на декан, ректор, както и са поставени печатите на учебното заведение. До снимката трябва до е поставен собственоръчен подпис на титуляра на дипломата. Прави се нотариално заверен препис на дипломата и отделно на приложението с оценките (те се считат за два отделни документа).

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE) на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.

  Процедура  по превод и Легализация:

 • Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът.
 • Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция.
 • Трябва да бъде описана системата на оценяване в България.  Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
 • Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Сроковете са три – обикновена, бърза и експресна услуга.
 • Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна услуга .

Важно! Да има свързващи печати на всяка страница.

Ако се интересувате от легализация на диплома за висше образование от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба.

КРАЕН ПРОДУКТ ОТ „САСИТ.БГ“  :

Ще получите своята оригинална диплома плюс едно нотариално заверено нейно копие, скачено с професионален превод на съответния език. Ще има всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.

Цена за превод и легализация на дипломи-виж  ценоразписа на „САСИТ.БГ“

Превод и легализация на диплома за висше образование

Тодор Йорданов

Галинка Бойкинова

Станислав Славов

Калина Димитрова

Мериан Шаиб

Севдалина Чакърова

Емилия Кючукова

Здравка Стойчева Стоева – Руски език

Преводи на над 30 езика

 • Английски

 • Арабски

 • Гръцки

 • Датски

 • Испански

 • Италиански

 • Немски

 • Норвежки

 • Полски

 • Португалски

 • Румънски

 • Руски

 • Словенски

 • Словашки

 • Сръбски

 • Турски

 • Унгарски

 • Чешки

 • Фарси

 • Френски

 • Холандски

 • Хърватски

Офиси

Изпратете Файл