Превод на диплома се налага в случаите, когато се изисква потвърждаване на личната квалификация на специалист при изучаване на определени предмети и ниво на получените знания.  Най-често преобразуване на дипломата и всички придобити в процеса на изучаване материали са необходими при пътувания в чужбина за продължаване на обучението или за устройство на работа.

Легализация на Диплома за висше образование с Апостил. За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изисквания към документа: За легализация на Диплома за висше образование, издадена в България, на дипломата трябва да са поставени всичките необходими подписи на декан, ректор, както и са поставени печатите на учебното заведение. До снимката трябва до е поставен собственоръчен подпис на титуляра на дипломата. Прави се нотариално заверен препис на дипломата и отделно на приложението с оценките (те се считат за два отделни документа).

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE) на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.

  Процедура  по превод и Легализация:

 • Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът.
 • Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция.
 • Трябва да бъде описана системата на оценяване в България.  Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
 • Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Сроковете са три – обикновена, бърза и експресна услуга.
 • Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна услуга .

Важно! Да има свързващи печати на всяка страница.

Ако се интересувате от легализация на диплома за висше образование от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба.

КРАЕН ПРОДУКТ ОТ „САСИТ.БГ“  :

Ще получите своята оригинална диплома плюс едно нотариално заверено нейно копие, скачено с професионален превод на съответния език. Ще има всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.

Цена за превод и легализация на дипломи-виж  ценоразписа на „САСИТ.БГ“

Превод и легализация на диплома за висше образование

Филиз реджебова
Управител

Айнур Ахмед
Управител

Емилия Константинова

Тодор Йорданов

Мария Русева

София Димитрова Беев

Галинка Бойкинова

Станислав Славов

Севдалина Чакърова

Емилия Кючукова

Анна Тадевосян

Сениха Хълмиева Салимова

Преводи на над 30 езика

 • Английски

 • Арабски

 • Гръцки

 • Датски

 • Испански

 • Италиански

 • Немски

 • Норвежки

 • Полски

 • Португалски

 • Румънски

 • Руски

 • Словенски

 • Словашки

 • Сръбски

 • Турски

 • Унгарски

 • Чешки

 • Фарси

 • Френски

 • Холандски

 • Хърватски

Офиси

Изпратете Файл

  обадете се
  × WhatsApp