fbpx
Превод и легализация на диплома за висше образование

Превод на диплома се налага в случаите, когато се изисква потвърждаване на личната квалификация на специалист при изучаване на определени предмети и ниво на получените знания.  Най-често преобразуване на дипломата и всички придобити в процеса на изучаване материали са необходими при пътувания в чужбина за продължаване на обучението или за устройство на работа.

Легализация на Диплома за висше образование с Апостил. За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изисквания към документа: За легализация на Диплома за висше образование, издадена в България, на дипломата трябва да са поставени всичките необходими подписи на декан, ректор, както и са поставени печатите на учебното заведение. До снимката трябва до е поставен собственоръчен подпис на титуляра на дипломата. Прави се нотариално заверен препис на дипломата и отделно на приложението с оценките (те се считат за два отделни документа).

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение АПОСТИЛ (APOSTILLE) на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от МОН и неговите звена, се извършват от НАЦИД.

  Процедура  по превод и легализация:

  • Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът.
  • Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция.
  • Трябва да бъде описана системата на оценяване в България.  Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
  • Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Сроковете са три – обикновена, бърза и експресна услуга.
  • Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна услуга .

Важно! Да има свързващи печати на всяка страница.

Ако се интересувате от легализация на диплома за висше образование от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба.

КРАЕН ПРОДУКТ ОТ „САСИТ.БГ“  :

Ще получите своята оригинална диплома плюс едно нотариално заверено нейно копие, скачено с професионален превод на съответния език. Ще има всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.

Цена за превод и легализация на дипломи-виж  ценоразписа на „САСИТ.БГ“

Превод и легализация на диплома за висше образование

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Not Found"]