Преводи и Легализация на дипломи

Легализация на диплома | за университети в чужбина‎

Превод на диплома се налага в случаите, когато се изисква потвърждаване на личната квалификация на специалист при изучаване на определени предмети и ниво на получените знания.  Най-често преобразуване на дипломата и всички придобити в процеса на изучаване материали са необходими при пътувания в чужбина за продължаване на обучението или за устройство на работа.
Възложете тази задача   на нашите експерти, запознати с тънкостите на езика, което гарантира, че услугата ще е извършена качествено.

                            УСЛУГА  по превод и легализация на:

преводи Варна  Диплома за висше образование степен Бакалавър
преводи Варна     Диплома за висше образование степен Магистър
преводи Варна     Диплома за средно образование от профилирана гимназия
преводи Варна   Диплома за средно образование от професионално училище
преводи Варна    Диплома за средно образование от средно общообразователно училище
преводи Варна   Диплома за средно образование от гимназия
преводи Варна   Приложение към диплома за висше образование по старата образователна система
преводи Варна   Приложение към диплома за висше образование степен Магистър
преводи Варна    Приложение към диплома за висше образование степен Бакалавър
преводи Варна   Удостоверение за степен Магистър
преводи Варна    Удостоверение за завършен клас от образователна степен
преводи Варна    Удостоверение за завършено средно училище
преводи Варна    Удостоверение за квалификация
преводи Варна   Удостоверение за професионално обучение
преводи Варна     Уверение за студент
преводи Варна   Свидетелство за придобита специалност
преводи Варна   Свидетелство за завършено прогимназиално училище
преводи Варна   Свидетелство за завършено професионално училище
преводи Варна    Свидетелство за научно звание

           Процедура  по превод и легализация:

преводи Варна     Необходим Ви е оригинал или препис от нотариус. За справка е необходим оригиналът.
преводи Варна    Важно е документът да има изходящ номер и дата, както и да е посочено къде трябва да послужи, пред коя институция.
преводи Варна  Трябва да бъде описана системата на оценяване в България.
преводи Варна   Ако има завършено висше образование, трябва да се приложи ксерокопие на дипломата за него.
преводи Варна   Академичната справка се входира в НАЦИД, за да получи апостил. Трябва да предвидите държавна такса. Сроковете са три – обикновена, бърза и експресна услуга
преводи Варна    Подаване на документа в Консулски отдел на МВнР. Сроковете в тази институция са три – обикновена, бърза и експресна услуга .

Важно! Да има свързващи печати на всяка страница.

Ако се интересувате от легализация на диплома за висше образование от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба.

КРАЕН ПРОДУКТ ОТ „САСИТ.БГ“  :

Ще получите своята оригинална диплома плюс едно нотариално заверено нейно копие, скачено с професионален превод на съответния език. Ще има всички необходими заверки и, ако съответната държава го изисква, апостил.
Цена за превод и легализация на дипломи-виж  ценоразписа на „САСИТ.БГ“

 

Преводи и Легализация на дипломи

Преводи и Легализация на дипломи

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Not Found"]