Превод и легализация на медицинско направление

Превод и легализация на медицинско направление

За какво служи медицинското  направление?

Медицинско направление за консултация и провеждане на съвместно лечение.

Медицинско направление за високоспециализирани медицински дейности.

Медицинско направление за медико-диагностична дейност.

 

Легализация на Медицинско направление

 

Легализация на Медицинско направление е задължително условие за признаването на документа пред чужди власти. За целта документът трябва да бъде преведен и легализиран  според съответните международни изисквания. Преводът трябва да бъде направен от заклет преводач на бланка на лицензирана агенция със подпис на преводача и печат на агенцията – официален превод.

Изисквания към документа: За легализация на Медицинско направление, издадено от държавно медицинско заведение, е необходимо нотариално заверено копие (препис) на оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис на всички прегледи от съответните лекари.

За Легализация на Медицинско направление, издадено от частно медицинско заведение, е необходим оригинал с изходящ номер, дата, печат и подпис на всички прегледи от съответните  от съответните лекари, на който се прави нотариално заверен препис.

Легализация на Медицинско направление и други документи издадени в чужбина.

За да бъдат валидни в България и да  послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

 

Страни по хагската конвенция

 

Изискване за АПОСТИЛ

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с удостоверение Апостил  (APOSTILLE) поставен от нейното Министерство на външните работи.

 

Легализация на Медицинско направление

Превод на български език

 

Документите, оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ

В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
  • щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава може да бъде удостоверен/легализиран и от намиращото се в Република България чуждестранно дипломатическо или консулско представителство на страната на произход на документа, но в този случай е необходима и последваща заверка от Министерството на външните работи на Република България /МВнР заверява чуждестранното дипломатическо представителство/.

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp