Превод и Легализация на Свидетелство за съдимост

Преводи и Легализация на Свидетелство за съдимост

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?

 

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от Бюрото за съдимост при Софийския районен съд по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица – осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона.

То се различава от справката за съдимост, която се издава със служебна цел по искане на държавни органи.

 

КОГА СЕ ИЗИСКВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

 

Най-често свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа, за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект и др.

 

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?

 

Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

 

 КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ?

 

Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение.

Заявлението може да се подаде:

  • Лично;
  • Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – в този случай се прилага изрично писмено пълномощно.
  • Чрез упълномощено лице (извън тези по т. 2) – в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

Издава се от Министерство на правосъдието

Електронно свидетелство за съдимост могат да заявят и да получат гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Електронното свидетелство за съдимост има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма.

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.

Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/

 

Превод и легализация на Свидетелство за съдимост

 

Превод и легализация на свидетелство за съдимост на английски, немски, френски, руски, испански и въобще повечето европейски езици обикновено се налага при започване на работа в чужбина или при кандидатстване за гражданство. В някои случаи (основно при започване на работа в частни фирми в чужбина) легализация не е необходима, лицензиран превод (легализиран превод) е достатъчен. Това зависи изцяло от изискващата го институция. Нашият съвет е винаги да питате изрично дали е необходима легализация на свидетелството за съдимост или преводът е достатъчен. А когато изискванията са посочени на сайта на институцията и не сте сигурни какво точно се иска, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще ги прегледаме и ще определим каква услуга ще Ви е необходима. Това ще Ви спести пари и време!

 

  Изискванията при легализация на свидетелство за съдимост

 

За легализацията на свидетелството за съдимост с Апостил (Какво е легализация с Апостил?) отговарят Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи. Свидетелството трябва да е на не повече от 6 месеца, да е оригинал и да има подпис на съдия или председател на съда. Важно е при подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост да кажете, че ще Ви послужи за чужбина и че ще Ви е нужна легализация. В противен случай свидетелствата биват подписани само от секретар в съда, а за легализация е задължително да има подпис на съдия или председател.

За всякакви въпроси, за които не намирате информация на нашия сайт, може да се свържете с нас на актуалните ни контакти или през чат клиента на нашия сайт.

 

Превод и Легализация на Свидетелство за съдимост

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp