Преводи и легализация на уверение от ВУЗ

УВЕРЕНИЕ ОТ ВУЗ

Уверението е официалния документ, удостоверяващ студентското положение; бланката е утвърдена в Наредба, публикувана в Постановление на Министерски съвет № 215 от 2004 г. и само тя се попълва, заверява, превежда, легализира;

Уверение за студент може да бъде издадено на всяко лице, което към днешна дата се обучава в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение, без значение от научната степен – бакалавър, магистър, професура или докторантура.

Препоръчително е уверението да бъде попълнено спрямо образец от университета, в който се обучавате. За да е валидно едно уверение, е нужно то да получи изходящ номер, печат и подпис от факултетната канцелария, на учебното заведение, в което се обучавате. Задължително е да сте предварително наясно с наименованието на институцията, пред която е нужно да послужи документът , тъй като без конкретното име, е напълно възможно да не получите заверка от университета.

Попълването и получаването на уверението е безплатно и не би следвало да дължите такси за издаването му от учебното заведение. Имайте предвид, че някои университети налагат ограничение на издаваните от тях документи в рамките на текущия семестър на обучение.

Документ от България

За да представите за превод и легализация Уверение за студент, в документа се вписва от страна на висшето учебно заведение за коя държава и пред коя институция трябва да послужи.

Уверението за студент задължително носи подпис от ректора на учебното заведение или от оторизирано длъжностно лице, за да получи апостил в НАЦИД.

Предварително се уточнява и на какъв език трябва да бъде написано уверението, тъй като в много страни има повече от един официален език.

След получаването на апостила, Уверението за студент се превежда, полага се на фирмената бланка и се подписва от заклетия преводач, като се добавя и мокър фирмен печат.

Накрая документът се входира в „Консулски отдел” на МвнР.

Поставя се апостил от НАЦИД и се правят превода и заверката на подписа на заклетия преводач от страна на нашата агенция в „Консулски отдел” на МВнР.

Добре е да уточните на какъв език ще ви е необходимо, защото има държави с няколко официални езика.

Документ от Чужбина

Уверение за студент се издава на всеки обучаващ се в редовна, задочна или в дистанционна форма, без значение каква научна степен притежава – бакалавърска, магистърска, професорска или докторска.

Уверението за студент се предоставя при кандидатстването за студентско общежитие, започването на ново работно място, получаването на преференции при издаването на  документи.

Преводът и легализацията на Уверение за студент са сходни с процедурата при превода и легализацията на диплома.

Свържете се с нас, ако Ви интерсува превод и легализация на Уверение за студент, издадено в чужбина

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp