Превод и легализация на удостоверение за раждане

Актът за раждане е един от най-важните документи, удостоверяващ самоличността и националността на гражданин на дадена страна. При излизането зад граница и пребиваването там, трябва навреме да се направи точен превод и легализация на документа.

Процедурата на Преводи  и легализация е от съществено значение и затова тя трябва да се извършва само в организация, която действа официално. В противен случай, съществува риск документът да не бъде приет от институциите, пред които следва да послужи, или пък да няма своята правна сила, тъй като фирмата, извършила услугата, не е имала това юридическо право.

Вторият момент, на който трябва да се обърне внимание – това е качеството на свършената работа. За всеки материал има собствена форма на оформяне. Нашата Агенция предлага преводи и оформление върху фирмена бланка на свидетелства, отговарящи на изискванията на държавните структури.

За да можем да започнем работа по възложеното от Вас задание, трябва да ни предоставите дубликат на Вашия акт за раждане, издаден от съответната община, където сте роден/а, удостоверяващ валидността на положените върху него подпис и печат на длъжностното лице. Извадете дубликат на акта за раждане с правоъгълен печат за чужбина.

Ако се интересувате от легализация на удостоверение за раждане от различна от България страна, вижте страните, с които България има сключен договор за двустранна спогодба или се свържете с нас.

Легализация на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ

За признаването на Удостоверение за раждане пред чужди власти, задължително условие е документът да бъде преведен и легализиран.

Преводи Варна  Изисквания към документа: За легализацията на Удостоверение за раждане (Акт за раждане) издаден в България е необходим  Дубликат с правоъгълен печат, удостоверяващ подписите и печатите, положени върху документа, издаден от общината, издала оригинала.

Преводи Варна Дубликатът трябва да бъде преведен от заклет преводач на съответния език на бланка на лицензираната агенция със съответните подписи на заклет преводач и печатите на агенцията – официален превод.

ВАЖНО – считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации се извършва от Областна администрация Варна.   Адресул. „Преслав“ 26, 9000 Гръцки квартал, Варна

 ПОЛЕЗНО

  1. Гражданско събитие „Раждане“

1.Регистриране на гражданското събитие „раждане”, в Република България, на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от чуждестранни местни органи

Гражданите на Република България, които пребивават в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето, от чуждестранен местен орган, на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България.

Превод и легализация на удостоверение за раждане

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp