Превод и легализация на удостоверение за брак акт за брак

Превод и легализация на удостоверение за брак акт за брак

Може да ви се наложи да представите официален документ (документ, издаден от публичен орган), като например акт за раждане, ако искате да сключите брак, или доказателство за липса на съдебно минало, ако търсите работа в друга страна от ЕС.

Правилата на ЕС относно официалните документи спомагат за опростяване на този процес и съдържат насоките, които публичните органи трябва да следват, когато обработват вашите документи, издадени в друга държава от ЕС. Когато представите документ (оригинал или заверено копие), издаден от органите в една страна от ЕС, пред органите в друга страна от ЕС, тези органи трябва да приемат вашия документ за автентичен, без да е необходимо автентичността му да е удостоверена с апостил.

СТЪПКА 1

Извадете дубликат на акта за брак с правоъгълен печат за чужбина от общината, от която е издаден оригиналът.

СТЪПКА 2

Превод на дубликата, необходимо е да предоставите имената на латиница по лична карта.

Предупреждение

Изисквания към документа: за легализация на Удостоверение за сключен граждански брак (Легализация на Удостоверение за брак / Акт за брак) издаден в България е необходим Дубликат с правоъгълен печат, удостоверяващ подписите и печатите, положени върху документа, издаден от общината, издала оригинала.

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp