Превод на медицински документи Преводи на епикризи

Превод на медицински документи Преводи на епикризи

Медицинските Преводи обхващат цялостната документация по проведено лечение (епикризи, диагнози, изследвания, рецепти, консултации и др.), преместване на пациент в друга болница,  превод на информационни листи на лекарства, лабораторни изследвания за пускане на лекарства на пазара и др., превод на медицински софтуер ( инструкции за употреба на медицинска апаратура,( медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията, онлайн системи за отчитане прогреса на тестови лекарства и др.), инструкции за експлоатация на стоматологично оборудване, учебна литература по медицина, както и разбира се общи документи като амбулаторен лист,направления, медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, ТЕЛК, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временнанетрудоспособност; болнични листи и др.
Документите в областта на фармацията и здравеопазването, имат специфична терминология и множество съкращения. В голяма част от тях се вписва и ръкописен текст, който не винаги е четлив. Оформлението им често е под формата на бланка, етикет. Екипът ни от специалисти познава характеристиките на този вид текст, при необходимост се консултира с лицето, издало документа, използва медицински речници и постоянно обновява знанията си в отговор на настъпващите промени в медицината. По този начин гарантираме „хирургическа прецизност” и „хипократова отговорност” на превода.
Обикновено медицинските документи се превеждат от/на английски и немски език. Понякога обаче се налага превод от/на френски, испански, италиански, гръцки, руски и турски език.
Епикризите се възлагат на преводачи с медицинско образование с цел постигане на високо качество на превода. Гарантираме Ви професионално отношение и отговорност, които се превръщат в наша мисия.

Имаме експертен опит в писмения превод на:

  • -документи за регистрация на лекарствени средства, инструкции за употреба на лекарствени средства, листовки с информация за пациента;
  • -електронни обучения;
  • -болнични доклади, медицински статии, протоколи;
  • -формуляри за информирано съгласие, въпросници за пациента, съобщени от пациента резултати;
  • -маркетингови и търговски документи, материали за обучение;
  • -фармакологичен надзор, предклинични и клинични изпитвания, продуктови ръководства, резултати от тестове на фармацевтични препарати;
  • -техническа документация на медицинска апаратура, както и всякакви други текстове на медицинска тематика.
  • -епикризи;
  • -лични амбулаторни карти.

 

Медицински преводи Преводи на епикризи

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp