Превод на немски и от немски език

Превод на немски и от немски език

Немският език се използва от почти една четвърт от населението на Европа, като втори или трети език. Граматически той доста си прилича с нидерландския, но има съществена разлика в произношението. Официален език е в: Швейцария, Германия, Австрия, Лихтенщайн, Люксембург, част от Италия, Европейския Съюз. Немскоговорещи малцинства има и в някои източноевропейски страни, като Русия, Унгария и Словения, както и в Северна Америка и в някои латиноамерикански страни като Аржентина и Бразилия (най-вече в щатите Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана и Ешпирито Санто). Основната част от немската лексика произлиза от германския клон на индоевропейското езиково семейство.  Значителен брой думи са заети от латински и гръцки, известно количество и от френски и английски. Немският език използва латинската азбука, като към обичайните 26 букви се добавят три гласни с умлаут (Ä/ä, Ö/ö и Ü/ü), както и съгласната ß.

Книжовният немски се формира като писмен език без да представлява традиционен местен диалект на една конкретна област. В същото време в някои райони, като Северна Германия, но също и повечето големи градове, местните диалекти са изместени практически напълно от книжовния език.

ПРЕВОДИ ОТ И НА НЕМСКИ  ЕЗИК

Медицинските преводи ,  документи за гражданство, договори, различни споразумения, актове за раждане или брак, сертификати и свидетелства за съдимост, технически ръководства, спецификации, потребителски упътвания, схеми и т.н.  Не по-маловажни са и документите, свързани с издаване на визи. Нашето бюро за превод и легализация на документи напълно осъзнава отговорността, която носи .

ПРЕВОД на НЕМСКИ  език

– Паспорти и лични карти

– Удостоверение за сключен граждански брак

– Удостоверение за раждане

– Акт за смърт

– Удостоверения за семейно положение за идентичност на имена, постоянен адрес и др.

За подаване на документите пред  държавни институции е необходимо те да имат заверка на общината, издала документът. За много служби е достатъчен само подпис на преводача и печат от агенцията за преводи. Но в много случаи, за да бъде валиден документа в чужбина, е необходимо той да бъде легализиран. Преводите на документи от личен характер изискват висока квалификация и точност на преводача.

Превод на  немски  на техническа литература

Тъй като е от изключителна важност спазването на определени правила и използване на конкретни термини, Агенция САСИТ.БГ  използва преводачи с икономическо образование за постигане на оптимални резултати при превода на документи с икономически и финансов характер. Нашите преводачи са  с богат опит в превода на финансови документи и отчети за различни одиторски фирми и банки.

Превод на немски  на художествена литература

Художественият превод е отделна и независима област от превода, която се придържа към строги правила. Буквалният превод тук не е допустим, преводачът трябва да е   писател и/или поет.  При съществуваща езикова бариера, преводачът е този, който трябва да разбере същността на текста и да я предаде по разбираем начин за клиента начин.

Превод на немски  на медицински документи

При лечение в Германия, Австрия  клиентът получава писмен документ с препоръки и съвети, който често пъти не е ясно разбираем.  В такъв случай можете да се свържете с Агенция САСИТ.БГ  . Ще решим проблема бързо и ефективно.  Работим с преводачи с медицинско образование,  които са в състояние да се справят и с най-сложните медицински термини и текстове.

Наемаме само квалифицирани специалисти с диплома от колеж/университет по лингвистика и/или опит в сферата на превода с/без специализация в определена област.

Превод на немски

Превод на немски

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp