превод на уеб сайтове
Преводът на уебсайт

Преводът на уеб сайт е  превод на неговото съдържание и той съществено се различава от превода на обикновени текстове. Правилно извършеният превод е от изключително значение за позиционирането на вашия уебсайт в Интернет пространството.  Уеб сайтовете са основен канал за комуникация на съвременния бизнес. Уеб пространството става все по-голямо, разширява се пазара и нуждите от превод на съответния език.

Нашият подход за редакция и осигуряване на терминологичното качество е задължителна предпоставка за успехът на вашият уеб сайт. Специализирана агенция „САСИТ.БГ” има ресурсите  да   извърши превод на идентичността и основните характеристики на всеки бранд бързо и качествено,  и адаптацията на уеб съдържанието с конкретните потребителски нужди.  

„САСИТ.БГ”-превежда и адаптира към културата и навиците на аудиторията и нейната потребителска нужда уебсайтове, маркетингови текстове, информационни графики, рекламни и обяснителни видеоклипове и текстове и др. Преводът се съобразява с изискванията на интернет пространството- текстовете да се възприемат бързо

„САСИТ.БГ”-гарантира:

◦Качествена услуга.

и лесно, съобразени с функционалността на  уебсайта.

◦Експресна работа.

◦Висока ефективност.

◦Отлична резултатност.

◦Експертна консултация.

Осъществяване на превода:

 ◦Текстов файл с стандартен формат DOC, SCF, TXT или RTF.

◦Уеб файл в PHP, HTML, INI формат.

◦Онлайн интерфейс на CMS.

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл