Превод от румънски на български и от български на румънски

Превод на румънски и от румънски език

Румъ̀нският език е романски език, говорен от около 24 милиона души в Румъния, Молдова, Сърбия, Атон и други. Официален език е на Румъния, Република Молдова, автономната област Войводина и Европейския съюз.
Румънският език, като продължител на езиците на народите на Влашко и Молдова, е просъществувал дълго време съвместно с останалите балкански езици (албански, български, гръцки) и споделя техните основни особености – балканизми, които го отличават от останалите романски езици. Най-голямо влияние е оказал българският език, поради непосредствената близост и административната и църковна принадлежност на днешната румънска територия към средновековната българска държава от времето на Аспарух до завладяването от османците.
Румънският език притежава падежна система, изразена главно във формално отношение чрез склоняем задпоставен член, три рода: мъжки, женски и среден, пет падежа: именителен, родителен, дателен, винителен, звателен и сложна система за образуване на бъдеще време.

В това отношение се различава от останалите официални романски езици и техните регионални диалекти, по това, че именното му склонение се е изменило най-малко в сравнение с латинския. Това се дължи вероятно не само на изолираното му положение спрямо останалите романски езици, а преди всичко на влиянието на българския език, употребяван като официален административен и църковен език.

ПРЕВОДИ ОТ И НА РУМЪНСКИ  ЕЗИК

Медицинските преводи ,  документи за гражданство, договори, различни споразумения, актове за раждане или брак, сертификати и свидетелства за съдимост, технически ръководства, спецификации, потребителски упътвания, схеми и т.н.  Не по-маловажни са

и документите, свързани с издаване на визи. Нашето бюро за превод и легализация на документи напълно осъзнава отговорността, която носи .

ПРЕВОД НА РУМЪНСКИ  ЕЗИК

 

– Паспорти и лични карти

– Удостоверение за сключен граждански брак

– Удостоверение за раждане

– Акт за смърт

– Удостоверения за семейно положение за идентичност на имена, постоянен адрес и др.

За подаване на документите пред  държавни институции е необходимо те да имат заверка на общината, издала документът. За много служби е достатъчен само подпис на преводача и печат от агенцията за преводи. Но в много случаи, за да бъде валиден документа в чужбина, е необходимо той да бъде легализиран. Преводите на документи от личен характер изискват висока квалификация и точност на преводача.

Превод на румънски език на техническа литература

Тъй като е от изключителна важност спазването на определени правила и използване на конкретни термини, Агенция САСИТ.БГ  използва преводачи с икономическо образование за постигане на оптимални резултати при превода на документи с икономически и финансов характер. Нашите преводачи са  с богат опит в превода на финансови документи и отчети за различни одиторски фирми и банки.

Превод на английски  на художествена литература

Художественият превод е отделна и независима област от превода, която се придържа към строги правила. Буквалният превод тук не е допустим, преводачът трябва да е   писател и/или поет.  При съществуваща езикова бариера, преводачът е този, който

Превод на румънски и от румънски език

Превод на румънски и от румънски език

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp