Превод и легализация на Удостоверение за идентичност на имената
Превод и легализация на Удостоверение за идентичност на имената

Издаване на удостоверение за идентичност на имена

Удостоверението за идентичност служи за доказване, че две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена са на едно и също лице.

Удостоверение  се издава от общината по постоянния   адрес, тъй като там e вписано лицето в регистъра на населението. Длъжностно лице извършва проверка за подлежащите на вписване в удостоверението данни освен в ЕСГРАОН и в регистъра на населението и/или регистъра на актовете за гражданско състояние по място. При проверка данни могат да се изискват и от друга общинска администрация.

Правилото е, че за разлика от вписването в регистъра на населението, вписването в регистъра на актове за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието.

Важно! Поискайте издаване на дубликат с правоъгълен щемпел за чужбина и положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.

Промяна в имената има, когато лицето е сключило брак, сменило е името си по собствено желание или трета причина. За да нямате проблеми при кандидатстване за работа в чужбина, когато дипломата Ви е с едно име, а актът за раждане с друго, то извадете си удостоверение за идентичност на имената и ще можете да се легитимирате навсякъде без проблеми.

Ние в Агенция „Сасит.БГ“ можем да Ви предоставим услуга по превода и легализацията на съответния документ, като имайте предвид, че е необходимо да ни предоставите имената изписани на латиница, както са по документ за самоличност.

 

Превод удостоверение за идентичност на имена

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp