Сертификати

Специализирана Агенция за преводи и легализация „САСИТ.БГ–град Варна  е сертифицирана от BUREAU VERITAS през 2010 година. Пред Вас, нашите клиенти, Сертификатът ни задължава: постоянно да поддържаме високото качество на предоставяните от нас услуги, да поддържаме все така високо нивото на обслужването и постоянно да се усъвършенстваме.

САСИТ БГ

Целта на политиката ни по качеството е да предоставим услуга, която не само задоволява изискванията на клиента, но и надминава неговите очаквания. Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на българския, европейския  и световния пазар. Служителите на „САСИТ.БГ са ангажирани с контрола върху качеството и непрекъснатото усъвършенстване на взаимоотношенията ни с известни и доказали се вече партньори и сътрудници.

Сертификат БДС EN 15038:2006

В системата за управление на качеството на Агенция „САСИТ.БГ са интегрирани изискванията за предоставяне на преводаческите услуги, съгласно европейския стандарт БДС EN 15038:2006- „Преводачески услуги“,изисквания относно предоставянето на услугата. Стандартът определя изисквания за качеството на услугата писмен превод.

Без значение дали са малки преводи или големи международни проекти, всички поръчки се изпълняват според предписанията и изискванията на европейския стандарт за преводачески услуги БДС EN 15038:2006.

Контрол на качеството

„САСИТ.БГ се стреми непрекъснато да подобрява способността си да предоставя на своите клиенти преводачески услуги  с висок стил и гарантирано качество. Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.

„САСИТ.БГ предлага високо качество на услугата, която извършва. Това е гарантирано от професионализма и компетентността на екипа, както и от фирмената политика по контрол на качеството.Компетентността се изразява в усвояването на професионални знания и умения и в успешното им прилагане.

„САСИТ.БГ осигурява на своя персонал достъп до информация, качествено обучение и възможности за повишаване на професионалната квалификация. Планира и влага инвестиции в нови и високопроизводителни инфраструктурни елементи.

„САСИТ.БГ стриктно спазва графиците на работа, постоянния надзор и контрол от началото на изпълнение на всяка поръчка до нейното предаване. Гарантираме възможно най-добрите технологии и методи на работа, осигуряващи оптимално изпълнение на задачите и  високото качество на услугата, без значение дали сме подложени на времеви натиск или работим при нормални условия.

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp