тематични преводи

тематични преводи

ПРОМЯНАТА НА ЖИВОТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ НИ ПРАВИ ГЛОБАЛНИ ХОРА, ТОВА ПРОМЕНЯ И БИЗНЕС ИЗИСКВАНИЯТА. НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ С НЕОБХОДИМИТЕ ВИ ТЕМАТИЧНИ ПРЕВОДИ.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Предлагаме официални преводи на  ЕС документи за компании и институции за различни цели, гарантирайки, че преводния материал ще отговаря напълно на терминологията, използвана в институциите на Европейската общност. Имаме опит в официалния писмен превод на европейски проекти в следните области: вътрешно и европейско право, земеделие, финанси, банково дело, телекомуникации, екология и околна среда и др.

ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

Извършваме комплексни преводачески услуги в областта на екологията и околната среда: изследователски доклади и статии, презентации, доклади от конференции, биохимични изследвания, експерименти, дисертации, токсикологични анализи, регулаторни политики, юридически документи, регламенти за привеждане в съответствие, екологични доклади, ръководства и цялостна проектна документация по изграждане на съоръжения за третиране на битови и отпадни води, твърди отпадъци и други пречиствателни инсталации.

МАШИНОСТРОЕНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

Нашите преводачи имат опит в изпълнението на обемни и сложни преводачески проекти във връзка с изграждането на строителни съоръжения, инсталации и машини в сградното, пътното и жп строителство. Някои от най-често превежданите текстове са: предпроектни проучвания, проектна и тръжна документация, оферти и спецификации, архитектурни планове, интериорен дизайн и пространствено планиране, документация за хотелско обзавеждане, анализи на строителни обекти и териториално планиране, маркетингови и рекламни материали, наръчници за употреба и работа, инструкции за безопасност, монтаж и др.

АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ

Имаме солиден опит в превода на каталози, гаранционни книжки, материали за обучения, наръчници на потребителя и дилъра, сервизни ръководства за диагностика и поддръжка, технически сервизни бюлетини, тестови инструкции, спецификации, маркетингови брошури…

ПСИХОЛОГИЯ

Писменият  превод  за психологията е специализиран вид услуга, която може да бъде извършена само от квалифицирани преводачи  и редактори, притежаващи задълбочения познания и опит в областта. Нашите преводачи имат стабилен професионален опит в извършването преводи на различни текстове в областта на психологията: учебни помагала, наръчници, научни доклади, клинични изследвания, презентации, материали за конференции и семинари и други.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

„САСИТ БГ“ ще ви помогне в осигуряването на професионален превод за различни проекти, свързани с управлението на човешки ресурси, в това число:  фирмена политика, корпоративната етика, наръчници, атестационни доклади, учебни материали, трудови договори, заявления за назначаване и напускане, бюлетини, процедурни наръчници, наръчници за работа, документи за безопасност и информация и др.

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Имаме опит в официалния писмен превод за хотелиерството и ресторантьорството в следните области: уебсайтове, брошури, каталози и рекламни текстове; туристически справочници; инструкции; договори и бизнес кореспонденция, софтуерна локализация, превод на база данни, и др.

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp