Теоретична рамка за обратен превод
andrew-neel-ute2XAFQU2I-unsplash

Обратният превод е инструмент за валидиране, широко използван в международни изследователски среди, включително, но не само, междукултурна психология, международен маркетинг, образователни оценки, изследвания на качеството на живот и международни изследвания в областта на медицинските сестри. По правило изследователите използват обратен превод, за да потвърдят качеството на преведените изследователски инструменти, като тестове и въпросници

Методът се състои в повторно превеждане на преведения текст обратно на изходния език. Обратният превод и оригиналният документ се сравняват за несъответствия и ако не бъдат открити такива, преводът се счита за еквивалентен.

Томас Хънтър, специалист по преводи,

Методът има много привърженици и противници; обаче нито един от тях не използва солидни лингвистични доказателства в своите аргументи. Това изследване е опит да се предложи теоретична лингвистична рамка за описание и оценка на процеса на обратен превод, а именно подхода на когнитивната лингвистика, с основен фокус върху когнитивната граматика на Langacker. Изследването е илюстрирано с примери от действителни въпросници, преведени от английски на украински

Междукултурното социално изследване тук се разбира като общ термин, който обхваща толкова различни области като антропология, междукултурна психология, международно маркетингово изследване, изследване на качеството на живот и т.н. Всички тези области използват специфични изследователски инструменти, обикновено под формата на въпросници , които се използват основно като инструменти за измерване.

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp