Преводи и легализация на Удостоверение за редовен ученик

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕДОВЕН УЧЕНИК

Удостоверение за редовен ученик и други документи издадени в чужбина. 

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Изискване за АПОСТИЛ

Всички издадени от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с Апостил, поставен от нейното Министерство на външните работи.

Превод на български език

Документите (Удостоверение за редовен ученик), оформени с Апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

  • / от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;
  • от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи.

Агенция САСИТ.БГ  e специализирана агенция, оторизирана от МВнР за официални преводи и легализация на документи.  Агенцията гарантира на своите клиенти качество на предлаганите услуги, кратки срокове и конкурентни цени.

 Заверка на превода

Преводът на документа (Удостоверение за редовен ученик) трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „ Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят  щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ

В случай че документите (Удостоверение за редовен ученик), произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава;
  • щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp