Устни преводи

Audio-VideoTranscribing

Агенция за преводи САСИТ БГ във Варна предлага устни преводи на повече от 30 езика!
Предлагаме следните видове устен превод:

Симултанен превод – на кабина;

Консекутивен превод – на езиков екип по време на конференции;

Консекутивен превод на преговори;

Придружаване;

Eзици:
Английски
Арабски
Гръцки
Датски
Испански
Италиански
Немски
Норвежки
Полски
Португалски
Румънски
Руски
Словашки Словенски
Сръбски
Турски
Унгарски
Украински
Фарси
Френски
Холандски
Хърватски
Чешки
Шведски

всички останали световни езици

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл