Устни преводи

Audio-VideoTranscribing

,, В разговор говори това, което знаеш,  а в превода умей това, което е нужно,,

Агенция за преводи „САСИТ,БГ“ -Варна предлага устни преводи на повече от 30 езика!
Предлагаме следните видове устен превод:

Симултанен превод

от кабина в момента на говоренето. Прави се обикновено от двама преводача, които слушат говора със слушалки и почти едновременно го превеждат и предават по микрофона.
И маме широка гама от конферентно оборудване за превод , според  естеството на ангажимента /малка бизнес среща, международни конгреси, семинари, др./.

Консекутивен превод   

подходящ за неформални срещи, коктейли, бизнес обяди, преговори, изповядване на сделки пред нотариуси, пресконференции, обучения. За   максимална ефективност   е важно празентаторът да прави паузи, да се изразява ясно и при необходимост да изчака преводача или да повтори думите си.  Когато мероприятието продължава цял ден, се осигуряват двама преводачи. Те се сменят на определени интервали, без това да да пречи на плавното осъществяване на превода.

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл