Цени

Цени за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници лесно можете да контролирате в електронния вариант на текста с функцията. www.wordcounter от менюто Тools на Microsoft Word.
Цени за превод вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
Цени за превод броя на необходимите заверки;
Цени стойността на куриерската услуга;

Отстъпки и преференции

Преференциална оферта за постоянни клиенти, Отстъпки за количество
На вниманието на корпоративните клиенти предлагаме договорно фирмено обслужване, Договорното фирмено обслужване ви гарантира преференциална оферта за цената на 1 преводна машинописна страница, както и отстъпки за количество независимо от езика и посоката на превода (от/на), както и сроковете за изпълнение на поръчката.

Промоция: над 10 страници 10% отстъпка за всяка една преведена страница

Приемане на поръчки и доставка на изпълнени поръчки по е-мейл и факс.
Плащане:
iconimageНа място в брой;
iconimageПо банков път- IBAN: BG72FINV91501016413330   Първа инвестиционна банка АД

 превод 

Езици Медицински Пълномощни Типови документи
Английски 20.00 15.00 15.00
Немски 20.00 15.00 15.00
Френски 20.00 15.00 15.00
Руски 20.00 15.00 15.00
Гръцки 20.00 15.00 15.00
Испански 20.00 15.00 15.00
Италиански 20.00 15.00 15.00
Румънски 20.00 15.00 15.00
Турски 20.00 15.00 15.00

Шведски

Датски

Арабски

Арменски

Украински

Чешки

Естонски

при запитване при запитване при запитване

ЦЕНИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Документи на български граждани

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(заверка на превод)

Бърза

поръчка

(заверка на превод)

Експресна

поръчка

(заверка на превод)

Удостоверение за раждане

Удостоверение за граждански брак

Смъртен акт

Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)

Адресна регистрация

Удостоверение за идентичност на имената

Удостоверение за наследници (гражд. състояние)

Удостоверение за родствени връзки

60,00 лв 68,00 лв 77,00 лв

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Диплома за средно образование

Диплома за висше образование – Заглавна страница

Приложение към диплом аз ависше/средно образование

Академична справка

Европейско дипломно приложение

Уверение за студент

Удостоверение за студент

Удостоверение за редовен ученик

Удостоверение за преместване

Удостоверение/Сертификат за придобита квалификация, акредитиран към МОН

97,00 лв 105,00 лв 134,00 лв

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

(които не са издадени от МЗ)

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

Епикриза

Имунизационен паспорт

Медицинско изследване

Медицинско направление

83,00 лв 91,00 лв 134,00 лв
ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Свидетелство за съдимост

Съдебно решение

Декларация

Нотариален акт

Пълномощно

83,00 лв 91,00 лв 134,00 лв
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Банкова гаранция

Банкова референция

Извлечение от банкова сметка

Удостоверение от банка

97,00 лв 112,00 лв 129,00 лв
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ Обикновена

поръчка

(без превод)

Бърза

поръчка

(без превод)

Експресна

поръчка

(без превод)

Удостоверение от КАТ 107,00 лв 122,00 лв 154,00 лв
Удостоверение от НАП 75,00 лв 90,00 лв 107,00 лв
Удостоверение от Агенцията по вписванията / Актуално състояние 97,00 лв 112,00 лв 129,00 лв
Удостоверение от Агенцията по социално подпомагане 97,00 лв 112,00 лв 129,00 лв

Документи на чуждестранни граждани

(Заверка при нотариус)

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

(Без превод)

55,00 лв

Забележки:

  • Посочените документи са оригинали
  • В цените са включени държавни таксови марки, куриерскa услуга за внасяне на документи и фирмена такса на „САСИТ БГ“
  • Цената за превод се таксува отделно, 
  • Сроковете за легализация се определят от вида на документа, издаващата институция и вида на поръчката
  • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата, която е 30,00 лв

В случай на допълнителни въпроси за превод и легализация на документи, моля свържете се с нас!

Офиси

Изпратете Файл

  • Прикачи файл