Цени

Предлагаме Ви нашите най-ниски цени.

Промоция: над 10 страници 10% отстъпка за всяка една преведена страница

Цени за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници лесно можете да контролирате в електронния вариант на текста с функцията. www.wordcounter от менюто Тools на Microsoft Word.
Цени за писмен превод вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
Цената  броя на необходимите заверки;
Цени стойността на куриерската услуга;
Отстъпки и преференции

ниски цени и привилегии на нашата клиенти
Преференциална оферта за постоянни клиенти, Отстъпки за количество
На вниманието на корпоративните клиенти предлагаме договорно фирмено обслужване, Договорното фирмено обслужване ви гарантира преференциална оферта за цената на 1 преводна машинописна страница, както и отстъпки за количество независимо от езика и посоката на превода (от/на), както и сроковете за изпълнение на поръчката.
Отстъпки за количество:
10% – за количество над 10 страници
Приемане на поръчки и доставка на изпълнени поръчки по е-мейл и факс.
Плащане:
iconimageНа място в брой;
iconimageПо банков път- IBAN: BG72FINV91501016413330   Първа инвестиционна банка АД

превод 

Езици Цена Цена Цена
Типови документи с ниско съдържание на терминология
– Общински документи
– Образователни документи
– Свидетелство за съдимост
– Удостоверение от полиция, КАТ, НАП
– Удостоверение за актуално състояние на фирма
– Удостоверения от банка, писма, фактури и други с подобно ниво на сложност
Типови документи с ниско съдържание на терминология
– Трудов/дружествен договор
– Пълномощно
– Декларация
– Нотариален акт
– Решение за развод
– Длъжностна характеристика
– Счетоводни отчети и други с подобно ниво на сложност 

 

 

Специализирани документи с високо съдържание на терминология
– Медицински документи (Епикризи)
– Технически описания
– Преводи в областта на химията, физиката или други с високо съдържание на терминология 

 

 

 

 

Английски, Немски, Френски, Руски, Турски 12,00 15,00 20,00
Испански, Гръцки, Румънски, Италиански 15,00 15.00 20.00
Арабски, Сръбски, Словашки,Чешки, Полски, Македонски 20.00 20.00 20.00
Шведски, Датски 25.00 25.00 30.00

 

 

ЦЕНИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Документи на български граждани

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

заверка на превод

Бърза

поръчка

заверка на превод

Експресна

поръчка

заверка на превод

Акт за раждане

Удостоверение за граждански брак

Смъртен акт

Удостоверение за семейно положение (гражд. състояние)

Адресна регистрация

Удостоверение за идентичност на имената

Удостоверение за наследници (гражд. състояние)

Удостоверение за родствени връзки

52,00 лв 60,00 лв 72,00 лв
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

без превод

Бърза

поръчка

без превод

Експресна

поръчка

без превод)

Диплома за средно образование

Диплома за висше образование – Заглавна страница

Приложение към диплом аз ависше/средно образование

Академична справка

Европейско дипломно приложение

Уверение за студент

Удостоверение за студент

Удостоверение за редовен ученик

Удостоверение за преместване

Удостоверение/Сертификат за придобита квалификация, акредитиран към МОН

89,00 лв 97,00 лв 129,00 лв

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

(които не са издадени от МЗ)

Обикновена

поръчка

без превод

Бърза

поръчка

без превод

Експресна

поръчка

без превод

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

Епикриза

Имунизационен паспорт

Медицинско изследване

Медицинско направление

77,00 лв 85,00 лв 134,00 лв
ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

без превод

Бърза

поръчка

без превод

Експресна

поръчка

без превод

Свидетелство за съдимост

Съдебно решение

Декларация

Нотариален акт

Пълномощно

77,00 лв 85,00 лв 134,00 лв
БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

Обикновена

поръчка

без превод

Бърза

поръчка

без превод

Експресна

поръчка

без превод

Банкова гаранция

Банкова референция

Извлечение от банкова сметка

Удостоверение от банка

89,00 лв 104,00 лв 124,00 лв
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Обикновенапоръчка

без превод

Бързапоръчка

без превод

Експреснапоръчка

без превод

Удостоверение от КАТ 99,00 лв 114,00 лв 149,00 лв
Удостоверение от НАП 67,00 лв 82,00 лв 102,00 лв
Удостоверение от Агенцията по вписванията / Актуално състояние 89,00 лв 104,00 лв 124,00 лв
Удостоверение от Агенцията по социално подпомагане 89,00 лв 104,00 лв 124,00 лв

Документи на чуждестранни граждани

(Заверка при нотариус)

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

Без превод

48,00 лв

Забележки:

  • В цените за легализация са включени държавни таксови марки, куриерскa услуга за внасяне на документи и фирмена такса на „САСИТ БГ“.
  • Таксата за легализация не включва цената на превода. Цената за превод се таксува отделно.
  • Сроковете за легализация се определят от вида на документа, издаващата институция и вида на поръчката.
  • Документите могат да бъдат легализирани и в посолството на държавата, за която са предназначени при условие, че се заплати таксата за легализация (определена от съответното посолство) и куриерската такса на фирмата.
  • В случай на допълнителни въпроси за превод и легализация на документи, моля свържете се с нас!

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Not Found"]