Юридически преводи

Юридически преводи

квалифицирани преводачи  на правни текстове за:

ЛИЦЕНЗИРАНА АГЕНЦИЯНаказателно право
Юридически преводиНаказателно процесуално право
iconimageАдминистративно право
iconimageПраво на Европейския съюз
iconimageМеждународно наказателно право
Видове съдебни и правни документи:
iconimageПреводнадоговори–търговски, запокупко-продажба, забанковкредит
iconimageПревод договор за поръчка, посредничество и лизинг
iconimageПреводи на закони, наредби и постановления, на обвинителни актове и съдебни решения
iconimageПравни преводи на нотариални актове и пълномощни
iconimageПреводи пред и за съд
iconimageПревод на тръжна документация
iconimageПревод при тръжни процедури
Нашата агенция е готова да извърши превод на всички видове договори:
iconimage превод на трудов договор;
iconimage превод на договори за покупко-продажба на имущество;
iconimageпревод на договори за застраховка;
iconimageпревод на договори за извършване на дейности или предоставяне на услуги;
iconimageпревод на договори за аренда или наем на помещение;
iconimageпревод на договори за превоз и спедиция;
преводи варна ниски ценипревод на договори за застраховка;
преводи варнапревод на договори за банков депозит;
iconimageпревод на договори за кредит;
iconimageпревод на договори за поръчка, комисионни и агентски договори;
преводи варнапревод на договори за извършване на дейности и услуги и др.

Преводът на юридически документи (включително преводът на договори) трябва да възпроизвежда максимално точно смисъла на оригинала. Неправилен или неточен превод на едно изречение в договора може за доведе до сериозни последици, загуба на средства и време за клиента, да стане причина за загуба в съдебен спор. Без познаване на особеностите на правната система, държавното устройство и законодателството на страната на произход на юридическия документ, справянето с една такава задача е невъзможно. Ето защо юридическият превод непременно трябва да бъде редактиран от юрист.

Превод на договори

Един от най-често срещаните и трудни разновидности на юридическия превод е преводът на договори, включително външноикономически договори. За този вид превод е характерно изискването за строго спазване на употребата на термини и адаптирането на текста на превода според особеностите на конкретната правна система. На практика това се постига изключително трудно, тъй като правните термини имат различни значения в правните системи на различните страни. В резултат на това при превода на договори на преводача му се налага не само да се сблъсква с чисто езикови проблеми, но и да се съобразява със спецификата на законодателството в конкретната страна.
Често преводът на договор, особено ако той включва големи по обем технически спецификации, изисква от преводача комплексна компетентност и не може да бъде извършен качествено от един преводач. В такъв случай е оправдано в превода на договори да участват няколко преводачи, всеки от които извършва част от работата, която най-добре отговаря на неговата специализация.

Офиси

Изпратете Файл

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]
обадете се
× WhatsApp