Легализация

Преводи и Легализация на документи  представлява удостоверяване автентичността на даден документ от издаващата държава, чрез полагане на Апостил (Apostille) в  Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и Министерство на образованието и науката , върху заверените документи, издадени в Р България.  Прави се , за да бъдат  признати тези документи от институциите на друга държава.

ПРОФЕСИОНАЛНА Агенция „САСИТ БГ“ предлага легализация  и превод на  документи,  за  да бъде годен за ползване в държавата, за която ви трябва. Разполагаме с всички необходими ресурси, за да изпълним всяка стъпка от процеса на превод и легализация.

Всички наши  преводачи са  легитимирани в „Консулски отношения“,  Дирекция „Заверки и легализации“ на  МВнР

Апостилът може да бъде под формата на печат върху документа или като неделимо прикачен сертификат – независимо от формата винаги съдържа определените реквизити и има еднаква сила.

Наше професионално задължение е:

–Правилното оформяне на преведения документ за легализация на наша бланка, с подписа на преводача и печата на Агенцията ;

–Поставяне на таксови марки и доставянето на документа в Консулски отдел и обратно в нашия офис  ;

–специална отстъпка от 10% от тарифните цени за всички преводи (стандартна поръчка) /в подкрепа на кампания „Намали”/;  безплатна консултация при легализация ;

Превод и легализация на фирмени документи

Легализацията на фирмен документ е гаранция пред държавните органи на чужда държава или пред държавните органи на България за коректния му превод.

САСИТ. БГ“  предоставя услугата превод и легализация на фирмени документи за всички свои по-малки и по-големи, международни и български клиенти – компании от разнообразни индустрии с различни нужди. Извършва превод от английски и италиански на български на   документи – разрешения, регистрации на дружества и национални закони, засягащи финансови операции. Освен превод, предоставя он-лайн услуги за финансови операции и услугата Легализация.

Преводът на Вашите документи ще бъде извършен от заклети преводачи и вътрешни редактори, специалисти в юридическите преводи, което осигурява прецизност в превода на специфичната терминология. Компетенциите и опитът на преводачите надхвърля превода на пълномощни, актуални състояния, удостоверения за данъчни задължения, договори, устави.

Специалистите за преводни технологии, които владеят разнообразие от програми за обработка на данни, ще се погрижат за коректното форматиране.

А проектният мениджър, който отговаря за Вашия проект ще подготви Вашите документи във вида, необходим за представяне пред съответните институции, осигурявайки навременното им легализиране.

Други документи, които подлежат на легализация:Пълномощно, данъчна декларация, удостоверение за идентичност на имената, медицинско свидетелство,имиграционни документи, академична справка, уверение от ВУЗ.

Легализация на български документи

Най-често легализирани документи :

Диплома за висше образование – състои от два документа – диплома и приложение. Легализацията се прави на оригинала или на нотариално заверено копие на дипломата. Обърнете внимание дали дипломата е подписана от титуляра – обикновено това се пропуска и води до отказ за легализацията!

Диплома за средно образование – дипломата за средно образование се легализира по същия начин като дипломата за висше, разликата е, че тук липсва приложение и документът за легализация е един.

Студентско уверение – при него се заверява оригинала – трябва да е написано за какво се следва – Бакалавър, Магистър или Специалист и за коя държава да послужи.

Удостоверение за раждане  – легализира се дубликат, а не оригинал, на който общината е поставила правоъгълен печат на гърба, гласящ че удостоверява подписите и печатите върху документа. Т.е. когато си вадите дубликата от общината, посочете, че Ви трябва за легализация и те ще сложат този правоъгълен печат на гърба.

Удостоверение за семейно положение/ Удостоверение за брак – легализацията следва същите изисквания като Удостоверението за раждане, отново Ви обръщаме внимание, че печатът на гърба е задължителен, липсата му води до отказ за легализация!

Свидетелство за съдимост – легализира се оригинал /валиден 6 месеца/, който следва да съдържа подпис на секретар и съдия. Имайте в предвид, че при издаване на свидетелството, трябва да посочите, че Ви е нужно за чужбина, за да бъде подписано и от съдия! Ако липсва втория подпис, свидетелството не подлежи на легализация.

Документи, които подлежат на легализация

Сключен договор за правна помощ

С някои държави България има сключен договор за правна помощ и за тях Апостил не е нужен.

При сключен Договор за правна помощ не е необходимо на документите да има поставен Апостил, а само щемпел на оторизираното в договора ведомство. Българските институции признават издадения документ и той се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода от Нотариус.

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, С КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИМА ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

АВСТРИЯ,АЛЖИР,АЗЕРБАЙДЖАН,АРМЕНИЯ,БЕЛАРУС,ВИЕТНАМ,ГРУЗИЯ,ГЪРЦИЯ,ИТАЛИЯ,ЙЕМЕН,КИПЪР,КНДР,КУБА,КУВЕЙТ,ЛИБИЯ,МАКЕДОНИЯ,МОНГОЛИЯ,ПОЛША,РУМЪНИЯ,РУСКАФЕДЕРАЦИЯ, СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА,СЪРБИЯ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКА,УЗБЕКИСТАН, УКРАЙНА,УНГАРИЯ;ФРАНЦИЯ;ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ

Правилник за легализациите и заверките на документи и други книжа

 

легализация варна

 

Офиси

Изпратете Файл

Error: Contact form not found.

обадете се
× WhatsApp