Превод на медицински документи

Превод на медицински документи


Медицинските Преводи обхващат цялостната документация по проведено лечение (епикризи, диагнози, изследвания, рецепти, консултации и др.), преместване на пациент в друга болница,  превод на информационни листи на лекарства, лабораторни изследвания за пускане на лекарства на пазара и др.,

Нашите услуги за превод на медицински документи
Превод на медицински документи
Here to Help Your Every
Business Need
Call Now
× WhatsApp