Превод на юридически документи

Have additional questions? Contact one of our agents!

Phone: +359 87 7034306 Email: sasitbg@gmail.com Contact us “

Категории услуги

Превод на юридически документи

Преводът на юридически текст или така известният юридически превод е превод на текст с търговскоправна терминология, като това може да са съдебни документи, делови документи, договори, пълномощни, бизнес кореспонденция и др.
Нашата  Агенция изпълнява поръчки за превод на следните юридически документи:

  • Преводи и Легализация Варна превод на устав, учредителни документи на руски юридически лица;
  • Преводи и Легализация Варна превод на учредителни документи на офшорни компании;
  • Преводи и Легализация Варна превод на договори, контракти, споразумения;
  • Преводи и Легализация Варна превод на закон или друг нормативен акт;
  • Преводи и Легализация Варна превод на документи, необходими закупуване на имот в чужбина (например, превод на договори за покупка на недвижим имот);
  • Преводи и Легализация Варна превод на правни становища и меморандуми;
  • Преводи и Легализация Варна превод на нотариално свидетелство, завещание, клетвена декларация, апостил;
  • Преводи и Легализация Варна превод на съдебно решение (постановление, определение), искова молба, изпълнителен лист, протокол от съдебно заседание;
  • Преводи и Легализация Варна превод на пълномощно, лиценз, сертификат и свидетелство, препис-извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица.

Ние превеждаме правни документи

Близо до спецификата на юридическия превод е преводът на финансови отчети, бизнес планове, одитни доклади и други счетоводни документи (например, формуляр 2-НДФЛ за данъчно облагане на физически лица), маркетингови проучвания, фактури, товарителници, превод на тръжна документация, документи за митническо оформяне на товари (превод на декларация за износ). Преводът на юридически документи  трябва да възпроизвежда максимално точно смисъла на оригинала. Неправилен или неточен превод на едно изречение в договора може за доведе до сериозни последици, загуба на средства и време за клиента,  да стане причина за загуба в съдебен спор. Без познаване на особеностите на правната система, държавното устройство и законодателството на страната на произход на юридическия документ, справянето с една такава задача е невъзможно.  Ето защо юридическият превод непременно трябва да бъде редактиран от юрист.  Работим и с  редактор с юридическо образование,.

Нашите услуги за Юридически преводи

Ние поддържаме всички уеб базирани инструменти за проучване

Независимо дали използвате SurveyMonkey, Google Forms или SurveyGizmo, за да разработите своите проучвания, “САСИТ.БГ“ разполага с подходящите решения за най-ефективен превод на вашите въпроси и тестове за проучвания. Можете да ни изпратите съдържанието на проучването във формат TXT, DOC или в оригинални файлове за различни инструменти за проучване.

съдебни решения, свидетелства за съдимост, пълномощни, декларации, нотариални актове, имотни оценки, становища и др.;

Управление на проекти от началото до края
Нашите ръководители на проекти също така ще наблюдават вашия проект от началото до края. Това гарантира, че получавате възможно най-точния превод всеки път. А когато имате по-точни преводи от вашия преводач на юридически езици, можете да очаквате по-добри резултати.
Мениджърите на проекти ще гарантират, че цялата съответна правна терминология се спазва, докато поддържате нашите услуги за правен превод. Това е една от основните причини нашите услуги за сертифициран правен превод да се отличават от конкуренцията.

Преводаческите умения на експертно ниво отнемат години, ако не и десетилетия, за да се развият. Ето защо качествените преводи на чужди езици никога няма да бъдат възможни на най-ниското ценово ниво.

Тук сме, за да подмогнем всяка ваша бизнес нужда!
Call Now
× WhatsApp